ציורים ויצירות מחלקי שעונים

ציורים מהבלוק של מתי, שטיחים שארג עם מירל'ה ותמונות מחלקי שעונים.