הבית, האוספים ותמונות משפחתיות

פריטים נוסטלגיים ותמונות מתקופות שונות עם הבנות והנכדים