הבית, האוספים ותמונות משפחתיות

פורסם בתאריך

פריטים נוסטלגיים ותמונות מתקופות שונות עם הבנות והנכדים